Apex fat burn 2. VIIMANE OSA

This regulation applies to oil tankers and bulk carriers constructed on or after 1 July Such intermediate surveys shall be endorsed on the Cargo Ship Safety Equipment Certificate issued in accordance with regulation 12 a iii of this chapter. The power actuating systems may share common mechanical components, i.

Viide protokollile on ühtaegu viide selle lisale. Artikkel II. Kohaldamisala 1.

Artikkel I. Üldkohustused Protokolliosalised kohustuvad järgima protokolli ja selle lisa, mis on protokolli lahutamatu osa.

Laev, millele protokolli kohaldatakse, peab vastama konventsiooni nõuetele. Nimetatud laeva kohta kehtivad ka protokolliga kehtestatud muudatused. Laevale, mis kannab selle riigi lippu, kes ei ole konventsiooni protokolli osaline, kohaldavad protokolliosalised konventsiooni ja selle protokolli nõudeid niivõrd, kuivõrd on välistatud selliste laevade eelistamine.

Artikkel III. Informatsiooni edastamine Protokolliosalised kohustuvad teiste osalisriikide ametiisikute teavitamiseks andma Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni edaspidi organisatsioon peasekretärile hoiule nende nimetatud ülevaatajate või tunnustatud organisatsioonide nimekirja, kes on valitsuse nimel volitatud rakendama abinõusid inimeste mereohutuse tagamiseks. Osalisriigi valitsus on kohustatud organisatsioonile teatama, missugused kohustused ta delegeerib nimetatud ülevaatajatele või tunnustatud organisatsioonidele.

Artikkel IV. Allakirjutamine, ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine ja ühinemine 1. Protokoll on allakirjutamiseks avatud organisatsiooni peakorteris alates 1. Pärast seda on protokoll apex fat burn 2 ühinemiseks. Selle artikli lõike 3 kohaselt saab riik protokolliosaliseks: a sellele ratifitseerimis- vastuvõtmis- või kinnitamisreservatsioonita alla kirjutades; b sellele alla kirjutades ning seejärel protokolli ratifitseerides, vastu võttes või kinnitades või c sellega ühinedes.

Ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine või ühinemine jõustub, kui asjakohane dokument on antud hoiule organisatsiooni peasekretärile.

Protokolli võib reservatsioonideta alla kirjutada, ratifitseerida, vastu võtta või kinnitada või sellega võib ühineda üksnes riik, kes on konventsiooni reservatsioonideta alla kujutanud, ratifitseerinud, vastu võtnud või kinnitanud või kes on sellega reservatsioonideta ühinenud.

Artikkel V. Jõustumine 1.

1 Hour Workout - No Gym Fat Burning \u0026 Body Strengthening (Level 3-4)

Protokoll ei jõustu enne konventsiooni jõustumist. Pärast protokolli jõustumise kuupäeva esitatud ratifitseerimis- vastuvõtnus- kinnitamis- või ühinemiskiri jõustub selle hoiuleandmisest alates kolme kuu pärast. Kui riik esitab ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja pärast konventsiooni artikli VIII kohase muudatuse jõustumise kuupäeva, on riik ühinenud muudetud protokolliga.

Artikkel VI. Denonsseerimine 1. Protokolliosaline võib protokolli denonsseerida, kui tema suhtes protokolli jõustumise kuupäevast on möödunud viis aastat. Denonsseerimine toimub asjakohase teate hoiuleandmisega organisatsiooni peasekretärile. Denonsseerimine jõustub ühe aasta möödudes päevast, mil organisatsiooni peasekretär on denonsseerimisteate kätte saanud, või aja möödudes, mis on märgitud denonsseerimisteates.

apex fat burn 2 sleimming line ipoh

Konventsiooni denonsseerimisega denonsseeritakse ka protokoll. Artikkel VII. Hoiule andmine 1. Protokoll antakse hoiule organisatsiooni peasekretärile edaspidi depositaar.

apex fat burn 2 kui palju kaalulangus keto ja vahelduva paastumise kohta

Depositaar: a teeb protokollile alla kirjutanud või sellega ühinenud riikidele teatavaks: i iga allakirjutamise või ratifitseerinus- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmise ning allakirjutamise või hoiuleandmise kuupäeva; ii protokolli jõustumise kuupäeva; iii protokolli denonsseerimise teate ning selle saamise kuupäeva ja protokolli denonsseerimise jõustumise kuupäeva; b saadab protokolli tõestatud koopia protokollile alla kirjutanud või sellega ühinenud riikidele.

Kui protokoll on jõustunud, saadab depositaar selle tõestatud koopia Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile registreerimiseks ja avaldamiseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli kohaselt.

Artikkel VIII. Keeled Protokoll on koostatud ühes eksemplaris hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles. Kõik tekstid on võrdselt autentsed. Koostatakse araabia- itaalia- ja saksakeelne ametlik tõlge ja need antakse hoiule koos allkirjastatud originaaliga.

Selle kinnituseks on oma valitsuse täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud. Koostatud veebruarikuu seitsmeteistkümnendal päeval tuhande üheksasaja seitsmekümne kaheksandal aastal Londonis.

Regulation 1. Application a Unless expressly provided otherwise, the present regulations apply only to ships engaged on international voyages. Regulation 2. Definitions For the purpose of the present Regulations, unless expressly provided otherwise: a Regulations means the Regulations contained in the Annex to the present Convention. Regulation apex fat burn 2.

Exceptions a The present Regulations, unless expressly provided otherwise, do not apply to: i Ships of war and troopships. Regulation 4. Exemptions1 a A ship which is not normally engaged on international voyages but which, in exceptional circumstances, is required to undertake a single kaalulangus toores mesi voyage may be exempted by the Administration from any of the requirements of the present Regulations provided that it complies with safety requirements which are adequate in the opinion of the Administration for the voyage which is to be undertaken by the ship.

Any such ship shall, however, comply with safety requirements which, in the opinion of that Administration, are adequate for the service for which it is intended and are such apex fat burn 2 to ensure the overall safety of the ship and which are acceptable to the Governments of the States to be visited by the ship.

The Administration which allows any such exemption shall communicate to the Organization particulars of same and the reasons therefor which the Organization shall circulate to the Contracting Governments for their information. Regulation 5. Equivalents a Where the present regulations require that a particular fitting, material, appliance or apparatus, or type thereof, shall be fitted or carried in a ship, or that any particular provision shall be made, the Administration may allow any other fitting, material, appliance or apparatus, or type thereof, to be fitted or carried, or any other provision to be made in that ship, if it is satisfied by apex fat burn 2 thereof or otherwise that such fitting, material, appliance or apparatus, or type thereof, or provision, is at least as effective as that required by the present regulations.

Part B. Inspection and survey1 a The inspection and survey of ships, so far as regards the enforcement of the provisions of the present regulations and the granting of exemptions therefrom, shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the inspections and surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it. Such inspections shall ensure that the ship and its equipment remain in all respects satisfactory for the service for which the ship is intended.

Where the Administration, under the provisions of regulations 8 and 10 of this chapter, establishes mandatory annual surveys, the above apex fat burn 2 inspections shall not be obligatory. The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to nominated surveyors or recognized organizations. If such corrective action is not taken the relevant certificate should be withdrawn and the Administration shall be notified immediately; and, if the ship is in the port of another Party, the appropriate authorities of the port State shall also be notified immediately.

When an officer of the Administration, a nominated surveyor or recognized organization has notified the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this regulation.

When applicable, the Government of the port State concerned shall ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea, or leave port for the purpose of proceeding to the appropriate repair yard, without danger to the ship or persons on board. Regulation 7.

Questions to seller

Surveys of passenger ships a A passenger ship shall be subjected to the surveys specified below: i A survey before the ship is put in service. This survey shall be such as to ensure that the arrangements, material, and scantlings of the structure, boilers and other pressure vessels and their appurtenances, main and auxiliary machinery, electrical installation, radio installations including those used in life-saving appliances, fire protection, fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements, shipborne navigational equipment, nautical publications, means of embarkation for pilots and other equipment, fully comply with the requirements of the present regulations, and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as apex fat burn 2 result thereof by the Administration for ships of the service for which it is intended.

The survey shall also be such as to ensure that the workmanship of all parts of the ship and its equipment is in all respects satisfactory, and that the ship is provided with the lights, shapes, means of making sound signals and distress signals as required by the provisions of the present regulations and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force.

The survey shall be such as to ensure that the ship, as regards the structure, boilers and other pressure vessels and their appurtenances, main and auxiliary machinery, electrical installation, radio installation, radiotelegraph installations in motor lifeboats, portable radio apparatus for survival craft, life-saving appliances, fire-protection, fire-detecting and extinguishing appliances, radar, echo-sounding device, gyro-compass, pilot ladders, mechanical pilot hoists and other equipment, is in satisfactory condition and fit for the service for which it is intended, and that it complies with the requirements of the present regulations, and of the laws, decrees, orders and regulations apex fat burn 2 as a result thereof by the Administration.

The lights, shapes and means of making sound signals and the distress signals carried by the ship shall also apex fat burn 2 subject to the above-mentioned survey for the purpose of ensuring that they comply with the requirements of the present regulations and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force.

The survey shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals have been effectively made, that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory, and that the ship complies in all respects with the provisions of the present regulations and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration.

P c i The laws, decrees, orders and regulations referred to in paragraph b of this regulation shall be in all respects such as to ensure that, from the point of view of safety of life, the ship is fit for the service for which it is intended. Regulation 8P. Surveys of life-saving appliances and other equipment of cargo ships a The life-saving appliances and arrangements except radio installationsthe shipborne navigational equipment and the fire safety systems and appliances of cargo ships of tons gross tonnage and upwards to which chapters II-1, II-2, III and V apply, shall be subject to initial and subsequent surveys as prescribed for passenger ships in regulation 7 of this chapter with the substitution of 24 months for 12 months in subparagraph a II of that regulation.

The fire control plans in new ships and means of embarkation of pilots, nautical publications, lights, shapes and means of making sound signals carried by new and existing ships shall be included in the surveys for the purpose of ensuring that they comply fully with the requirements of the present regulations and, where applicable, the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force.

Such intermediate surveys shall be endorsed on the Cargo Ship Safety Equipment Certificate issued in accordance with regulation 12 a iii of this chapter. Regulation 9.

apex fat burn 2 neutraalne susteemi kaalulangus

Surveys of radio installations of cargo ships The radio installations of cargo ships, including those used in life-saving appliances, to which chapters III and IV apply, shall be subject to initial and subsequent surveys as provided for passenger ships in regulation 7 of this chapter. Regulation 10P. Surveys of hull, machinery and equipment of cargo ships a The hull, machinery and equipment other than items in respect of which Cargo Ship Safety Equipment Certificates or Cargo Ship Safety Radio Certificates 5 jalga 6 kaalulangus issued of a cargo ship shall be surveyed on completion and thereafter in such a manner as the Administration may consider necessary in order to ensure that their condition is in all respects satisfactory and at the following intervals: i at intervals specified by the Administration but not exceeding five years periodical surveys ; ii in addition to such periodical surveys a tanker of ten years of age and over shall undergo a minimum of one intermediate survey during the period of validity of its Cargo Ship Safety Construction Certificate.

If, upon examination, there should be any doubt as to the condition of the piping, extra measures, such as pressure tests and thickness determination, shall be taken as necessary. Such intermediate surveys shall be endorsed on the Cargo Ship Safety Construction Certificate issued in accordance with regulation 12 a ii of this chapter.

The survey shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals have been effectively made, that the material apex fat burn 2 workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory, and that the ship is fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board. Regulation 11P. Maintenance of conditions after survey a The condition of the ship and its equipment shall be maintained to conform with the provisions of the present regulations to ensure that the ship in all respects will remain fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board.

If the ship is in a port of another Party, the master or owner shall also report immediately to the appropriate authorities of the port State and the nominated surveyor or recognized organization shall ascertain that such a report has been made.

Regulation Issue of certificates1 a i A certificate called a Passenger Ship Safety Certificate shall be issued after inspection and survey to a passenger ship which apex fat burn 2 with the requirements of chapters II-1, II-2, III and IV and any other relevant requirements of the present regulations.

apex fat burn 2 tarklise lahuse rasva kadu

In every case, that Administration assumes full responsibility for the certificate. Issue of certificate by another Government A Contracting Government1 may, at the request of the Administration, cause a ship to be surveyed and, if satisfied that the requirements of the present regulations are complied with, apex fat burn 2 issue certificates to the ship in accordance with the present regulations.

Any certificate so issued must contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Government of the State whose flag the ship is or will be entitled to fly and it shall have the same force and receive the same recognition as a certificate issued under regulation 12 of this chapter.

Duration and validity of certificates1 a Certificates other than the Cargo Ship Safety Construction Certificate, the Cargo Ship Safety Equipment Certificate and any Exemption Certificate shall be issued for a period not exceeding 12 months.

  • Muusikakriitikute personaalsed edetabelid - Eesti Ekspress
  • 20 naela kaalulangus 3 kuu jooksul
  • For more information on total tonnage band calculation please consult the Data submission manual.
  • Лишь для наших глаз, не забывай .

The Cargo Ship Safety Construction Certificate shall be issued for a period not exceeding five years. Exemption Certificates shall not be valid for longer than the period of the certificates to which they refer. A new certificate shall only be issued when the Government issuing the new certificate is fully satisfied that the ship is in compliance with the requirements of regulation 11 a and b of this chapter. In the case of a transfer between Parties, if requested within three months after the transfer has taken place, the Government of the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible, transmit to the Administration copies of the certificates carried by the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports.

Form of certificates a All certificates shall be drawn up in the official language or languages of the country by which they are issued.

The arrangement of the printed part of the model certificates shall be exactly reproduced in the certificates issued, or in certified copies thereof, and the particulars inserted in the certificates issued, or in certified copies thereof, shall be in Roman characters and Arabic figures. Posting up of certificates All certificates or certified copies thereof issued under the present regulations shall be posted up in a prominent and accessible place in the ship. Acceptance of certificates Certificates issued under the authority of a Contracting Fat poletavad toidud ayurvedas shall be accepted by the other Contracting Governments for all purposes covered by the present Convention.

They shall be regarded by the other Contracting Governments as having the same force as certificates issued by them. Qualification of certificates a If in the course of a particular voyage a ship has on board a number of persons less than the total number stated in the Passenger Ship Safety Certificate and is in consequence, in accordance with the provisions of the present regulations, free to carry a smaller number of lifeboats and other life-saving appliances than that stated in the certificate, an annex may be issued by the Government, person or organization referred to in regulation 12 or 13 of this chapter.

It shall be annexed to the certificate and shall be substituted for apex fat burn 2 in so far as the life-saving appliances are concerned. It shall be valid only for the particular voyage for which it is issued. P Control1 a Every ship when in a port of another Party is subject to control by officers duly authorized by such Government in so far apex fat burn 2 this control is directed towards verifying that the certificates issued under regulation 12 or regulation 13 of this chapter are valid.

In addition, nominated surveyors or recognized organizations responsible for the issue of the certificates shall also be notified. The facts concerning the intervention shall be reported to the Organization. If a ship is thereby unduly detained or delayed it shall be entitled to compensation for apex fat burn 2 loss or damage suffered.

Privileges The privileges of the present Convention may not be claimed in favour of any ship unless it holds appropriate valid certificates.

SELLEST PODCASTIST

Part C. Casualties a Each Administration undertakes to conduct an investigation of any casualty occurring to any of its ships subject to the provisions of the present Convention when it judges that such an investigation may assist in determining what changes in the present regulations might be desirable. No reports or recommendations of the Organization based upon such information shall disclose the identity or nationality of the ships concerned or in any manner fix or imply responsibility upon any ship or person.

Application 1. Unless expressly provided otherwise, this chapter shall apply to ships the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction on or after 1 July For the purpose of this chapter, the term a similar stage of construction means the stage at which:.

For the purpose of this chapter:. Unless expressly provided otherwise, for ships constructed before 1 July the Administration shall ensure that the requirements which are applicable under chapter II-1 of the International Convention for the Safety of Life at Sea,as amended by resolution MSC. All ships which undergo repairs, alterations, modifications and outfitting related thereto shall continue to comply with at least the requirements previously applicable to these ships.

Such ships if constructed before 1 July shall, as a rule, comply with the requirements for ships constructed on or after that date to at least the same extent as they did before undergoing such repairs, alterations, modifications or outfitting. Repairs, alterations and modifications of a major character and outfitting related thereto shall meet the requirements for ships constructed on or after 1 July in so far as the Administration deems reasonable and practicable.

Notwithstanding the provisions of paragraph 3. The Administration of a State may, if it considers that the sheltered nature and conditions of the voyage are such as to render the application of any specific requirements of this chapter unreasonable or unnecessary, exempt from those requirements individual ships or classes of ships entitled to fly the flag of apex fat burn 2 State which, in the course of their voyage, do not proceed more than 20 miles from the nearest land.

This category also describes uses as intermediate and under controlled conditions. The sector of use category SU describes in which sector of the economy the substance is used. The process category PROC describes the application techniques or process types defined from the occupational perspective e. Industrial spraying, use in closed batch process synthesis and formulation.

The environmental release category ERC describes the broad conditions of use from the perspective of release to the environment e. The article apex fat burn 2 AC describes the type of article into which the substance has eventually been processed.

Laar, Mart, Riigikogu liige Mart Laar vastab küsimustele, mis puudutavad tema sissetulekuid ja investeeringuid, perekonda, tööd Swedpanki nõukogus, Gruusia, Montenegro ja Serbia nõustamist, sõprust Suurbritannia endise peaministri Margaret Thatcheriga ning suhteid mitmete Eesti poliitikutega.

This also includes mixtures in their dried or cured form e. Precautionary measures and safe use This section provides information on the recommended measures to minimise or prevent adverse effects resulting from exposure to a hazardous product, or improper storage or handling of a hazardous product.

The recommendations are based on the precautionary statements provided in REACH registration dossiers. If information on guidance on safe use is available in REACH registered dossiers, a link is displayed. Information in the guidance on safe use section consists of recommendations by a substance registrant s on the proper use of the substance in various situations.

Examples include recommended measures on fire-fighting, transport, recycling and disposal. For a detailed overview on identified uses and environmental releases, please consult the detailed information from the registration dossiers.

Precautionary measures and guidance on safe use concern the use and handling of the specific substance, not of the presence of the substance in other articles or mixtures. This substance is used by consumers, in articles, by professional workers widespread usesin formulation or re-packing, at industrial sites and in manufacturing.

Consumer Uses This substance is apex fat burn 2 in the following products: inks and toners, adhesives and sealants, coating products, fillers, putties, plasters, modelling clay, textile treatment products and dyes, finger paints, lubricants and kaalulangus st louis missouri and cosmetics and personal care products. Other release to the environment of this substance is likely to occur from: indoor use e.

Mängukonsoolide mängud ja lisaseadmed - Kuldne Börs

apex fat burn 2 Article service life This substance is used in the following activities or processes at workplace: the low energy manipulation of substances bound in materials or articles and high energy work-up of substances bound in materials or articles e. Release to the environment of this substance can occur from industrial use: of articles where the substances are not intended to be released and where the conditions of use do not promote release and industrial abrasion processing with low release rate e.

Other release to the environment of this kaalulanguse motivatsiooni artiklid is likely to occur from: indoor use in long-life materials with low release rate e. This substance can be found in complex articles, with no release intended: Vehicles e. Widespread uses by professional workers This substance is used in the following products: adhesives and sealants, coating products, inks and toners, fillers, putties, plasters, modelling clay, laboratory chemicals, leather treatment products, cosmetics and personal care products, lubricants and greases, polishes and waxes and finger paints.

This substance is used for the manufacture of: chemicals, plastic products, mineral products e. This substance is used in the following activities or processes at workplace: transfer of chemicals, mixing in open batch processes, closed batch processing in synthesis or formulation, closed, continuous processes with occasional controlled exposure, batch processing in synthesis or formulation with opportunity for exposure and transfer of substance into small containers.

Formulation or re-packing This substance is used in the following products: paper chemicals and dyes, leather treatment products, textile treatment products and dyes, inks and toners, polymers and coating products.

This substance is used in the following activities or processes at workplace: transfer of chemicals, transfer of substance into small containers, mixing in open batch apex fat burn 2, batch processing in synthesis or formulation with opportunity for exposure, closed batch processing in synthesis or formulation, closed, continuous processes with occasional controlled exposure, production of mixtures or articles by tabletting, compression, extrusion or pelletisation and closed processes with no likelihood of exposure.